Anar al Principi de la Pàgina
KIT DIGITAL
PROGRAMES
SUBSCRIPCIÓ
EMPRESA
BLOG
ÀREA PRIVADA
ESP /
CAT
Programa Kit Digital
Categoria - Factura Electrònica
A continuació, especifiquem les solucions de digitalització que Informàtica3 ofereix en la
Categoria de Factura Electrònica del Programa Kit Digital:
GESCO3
Gestió
TERVEN3
Taulell de Venda
RESTA3
Restaurants
HOTEL3
Hotels
GESCO3 - Programa de Gestió General i Facturació
Descripció solució
Programa de gestió general de les àrees d'una pime.
Optimitza processos i ajuda a augmentar la productivitat.
Facilita la presa de decisions amb els seus llistats i informes.
Rang de preu
Alta Programa (540€ - 720€)
Subscripció Anual (208€ - 782€)
Servei Tècnic (60€/hora)
Objectiu
Digitalitzar i/o automatitzar processos de negoci relacionats amb els aspectes operatius o productius de les empreses beneficiàries.
Import de l'ajuda
Segment III
0 < 3 empleats
Segment II
3 < 9 empleats
Segment I
10 < 50 empleats
1.000€
(1 usuari)
2.000€
(3 usuaris)
2.000€
(3 usuaris)
Funcionalitats i serveis
Facturació
Automatització dels processos de facturació amb la generació de pressupostos, albarans i factures. Programari Garant TicketBAI i Batuz (País Basc).
Projectes
Control de pressupostos, costos, estimacions, optimització dels recursos, etc.
Inventari
Previsión, niveles de stock, envíos, distribuciones, devoluciones i cancelaciones, etc.
Compres i pagaments
Gestión de comandes de compra i proveïdors.
Logística
Gestión de rutas.
Integració
Web Services disponible para utilidades concretas.
Gestión de datos de forma híbrida (local i nube).
Actualitzable
La solución se actualiza con nuevas versiones.
Escalable
La solución se adapta a los posibles crecimientos o cambios en la estructura empresarial de la pyme.
Permite teletrabajar fácilmente.
Compliment Reglament
La solución cumple el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación del Real Decreto 1619/2012, así como cualquier normativa de aplicación. En especial, los procesos de facturación i contabilidad, inVendarios i compras i pagos garantizando la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de acuerdo con la normativa aplicable.
Servei Tècnic
Esta solución incluye un número de hores destinadas a la parametrización para la definición de las particularidades de los procesos de comercialización, así como para la carga de datos.
Nuestros técnicos acompañarán al beneficiario en la parametrización de la solución
(segment I i II=10 hores i segment III=5 hores).
MÉS INFORMACIÓ
DEMANA EL TEU PRESSUPOST ARA
TERVEN3 - Programa de Venda de Taulell (TPV)
Descripció solució
Programa de Venda de Taulell (TPV).
Perfecte per a la gestió de comerços.
Augmenta la productivitat del negoci.
Rang de preu
Alta Programa (240€)
Subscripció Anual (96€ - 342€)
Servei Tècnic (60€/hora)
Objectiu
Digitalitzar el flux d'emissió de factures entre les empreses beneficiàries i els seus clients.
Import de l'ajuda
Segment III
0 < 3 empleats
Segment II
3 < 9 empleats
Segment I
10 < 50 empleats
500€
(1 usuari)
1.000€
(3 usuaris)
1.000€
(3 usuaris)
Funcionalitats i serveis
Factures en format estructurat
Emissió de factures en formats estructurats (FACTURA-E), per a facilitar el tractament automatitzat.
Factures il·limitades
Emissió d'un nombre il·limitat de factures.
Clients il·limitats
Emissió de factures a un nombre il·limitat de clients.
Productes o serveis il·limitats
Creació d'un nombre il·limitat de productes i/o serveis facturables dins del catàleg.
Enviament de factures per correu electrònic
Permet enviar factures directament per correu electrònic.
Personalització de factures
Les factures generades per la solució són personalitzables, incloent la selecció del logotip.
Còpia de seguretat
Permet realitzar còpies de seguretat.
Emmagatzematge/Històric de factures
Informàtica3 permet emmagatzemar les dades tant en local com en el núvol.
La solució permet emmagatzemar factures, tant en local (capacitat fixada pel disc dur de l'usuari) o en el núvol (capacitat fixada pels GB contractats per l'usuari).
Integració amb altres solucions
La solució permet la integració de les dades a altres aplicacions, així com la càrrega de dades de manera manual.
Control de venciment de les factures
La solució inclou gestió de cobraments com a sistema de control del venciment de les factures.
Compliment Reglament
La solució compleix el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa d'aplicació.
Facturació TicketBAI (País Basc)
La solució permet Factura Electrònica per el projecte TicketBAI.
Servei Tècnic
Aquesta solució inclou un nombre d'hores de parametrització per a la definició de les particularitats, modificació i configuració de la factura electrònica de venda; la numeració, l'idioma, descomptes, dades addicionals, visualització, formats, etcètera.
Els nostres tècnics acompanyaran al beneficiari en la parametrització de la solució
(segment I i II = 10 hores / segment III= 5 hores).
MÉS INFORMACIÓ
DEMANA EL TEU PRESSUPOST ARA
RESTA3 - Programa de Gestió de Restaurants
Descripció solució
Programa de Gestió de Restaurants.
Perfecte per a la gestió de restaurants.
Augmenta la productivitat del negoci.
Rang de preu
Alta Programa (240€)
Subscripció Anual (120€ - 402€)
Servei Tècnic (60€/hora)
Objectiu
Digitalitzar el flux d'emissió de factures entre les empreses beneficiàries i els seus clients.
Import de l'ajuda
Segment III
0 < 3 empleats
Segment II
3 < 9 empleats
Segment I
10 < 50 empleats
500€
(1 usuari)
1.000€
(3 usuaris)
1.000€
(3 usuaris)
Funcionalitats i serveis
Factures en format estructurat
Emissió de factures en formats estructurats (FACTURA-E), per a facilitar el tractament automatitzat.
Factures il·limitades
Emissió d'un nombre il·limitat de factures.
Clients il·limitats
Emissió de factures a un nombre il·limitat de clients.
Productes o serveis il·limitats
Creació d'un nombre il·limitat de productes i/o serveis facturables dins del catàleg.
Enviament de factures per correu electrònic
Permet enviar factures directament per correu electrònic.
Personalització de factures
Les factures generades per la solució són personalitzables, incloent la selecció del logotip.
Còpia de seguretat
Permet realitzar còpies de seguretat.
Emmagatzematge/Històric de factures
Informàtica3 permet emmagatzemar les dades tant en local com en el núvol.
La solució permet emmagatzemar factures, tant en local (capacitat fixada pel disc dur de l'usuari) o en el núvol (capacitat fixada pels GB contractats per l'usuari).
Integració amb altres solucions
La solució permet la integració de les dades a altres aplicacions, així com la càrrega de dades de manera manual.
Control de venciment de les factures
La solució inclou gestió de cobraments com a sistema de control del venciment de les factures.
Compliment Reglament
La solució compleix el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa d'aplicació.
Facturació TicketBAI (País Basc)
La solució permet Factura Electrònica per el projecte TicketBAI.
Servei Tècnic
Aquesta solució inclou un nombre d'hores de parametrització per a la definició de les particularitats, modificació i configuració de la factura electrònica de venda; la numeració, l'idioma, descomptes, dades addicionals, visualització, formats, etcètera.
Els nostres tècnics acompanyaran al beneficiari en la parametrització de la solució
(segment I i II = 10 hores / segment III= 5 hores).
MÉS INFORMACIÓ
DEMANA EL TEU PRESSUPOST ARA
HOTEL3 - Programa de Gestió d'Hotels
Descripció solució
Programa de Gestió d'Hotels.
Gestiona fàcilment el teu hotel o casa de turisme rural.
Agilita les entrades i sortides dels teus hostes.
Rang de preu
Alta Programa (480€ - 540€)
Subscripció Anual (188€ - 606€)
Servei Tècnic (60€/hora)
Objectiu
Digitalitzar el flux d'emissió de factures entre les empreses beneficiàries i els seus clients.
Import de l'ajuda
Segment III
0 < 3 empleats
Segment II
3 < 9 empleats
Segment I
10 < 50 empleats
500€
(1 usuari)
1.000€
(3 usuaris)
1.000€
(3 usuaris)
Funcionalitats i serveis
Factures en format estructurat
Emissió de factures en formats estructurats (FACTURA-E), per a facilitar el tractament automatitzat.
Factures il·limitades
Emissió d'un nombre il·limitat de factures.
Clients il·limitats
Emissió de factures a un nombre il·limitat de clients.
Productes o serveis il·limitats
Creació d'un nombre il·limitat de productes i/o serveis facturables dins del catàleg.
Enviament de factures per correu electrònic
Permet enviar factures directament per correu electrònic.
Personalització de factures
Les factures generades per la solució són personalitzables, incloent la selecció del logotip.
Còpia de seguretat
Permet realitzar còpies de seguretat.
Emmagatzematge/Històric de factures
Informàtica3 permet emmagatzemar les dades tant en local com en el núvol.
La solució permet emmagatzemar factures, tant en local (capacitat fixada pel disc dur de l'usuari) o en el núvol (capacitat fixada pels GB contractats per l'usuari).
Integració amb altres solucions
La solució permet la integració de les dades a altres aplicacions, així com la càrrega de dades de manera manual.
Control de venciment de les factures
La solució inclou gestió de cobraments com a sistema de control del venciment de les factures.
Compliment Reglament
La solució compleix el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa d'aplicació.
Facturació TicketBAI (País Basc)
a solució permet Factura Electrònica per el projecte TicketBAI.
Servei Tècnic
Aquesta solució inclou un nombre d'hores de parametrització per a la definició de les particularitats, modificació i configuració de la factura electrònica de venda; la numeració, l'idioma, descomptes, dades addicionals, visualització, formats, etcètera.
Els nostres tècnics acompanyaran al beneficiari en la parametrització de la solució
(segment I i II = 10 hores / segment III= 5 hores).
MÉS INFORMACIÓ
DEMANA EL TEU PRESSUPOST ARA
Empreses que confien en nosaltres

Contacta amb nosaltres:
972 600 800
info3@info3.cat
Programes
GESCO3
Gestió General
TERVEN3
Venda de Taulell (TPV)
VENDIR3
Prevenda i Autovenda
CONTA3
Comptabilitat General
NOMINA3
Nòmines i Seguretat Social
FISCAL3
Models d'Hisenda
FINCA3
Administració de Finques
HOTEL3
Gestió d'Hotels
RESTA3
Gestió de Restaurants
Subscripció
Tarifes
Serveis
Empresa
Contacte
Nosaltres
Distribuïdors
Blog
Últimes Notícies
Tendències
Legislació
Àrea Privada
Clients
Distribuïdors
Facturació
Tickets
Cookies
Llicència Ús
Nota Legal
RGPD
Mapa Web