Anar al Principi de la Pàgina
KIT DIGITAL
PROGRAMES
SUBSCRIPCIÓ
EMPRESA
BLOG
ÀREA PRIVADA
ESP /
CAT
Programa Kit Digital
Categoria - Gestió de Processos
A continuació, especifiquem les solucions de digitalització que Informàtica3 ofrece en la
Categoria de Gestió de Processos del Programa Kit Digital:
GESCO3
Gestió
CONTA3
Comptabilitat
NOMINA3
Nòmines
GESCO3 - Programa de Gestió General i Facturació
Descripció solució
Programa de Gestió General de les àrees d'una pime.
Optimitza processos i ajuda a augmentar la productivitat.
Facilita la presa de decisions amb els seus llistats i informes.
Rang de preu
Alta Programa (540€ - 720€)
Subscripció Anual (208€ - 782€)
Servei Tècnic (60€/hora)
Objectiu
Digitalitzar i/o automatitzar processos de negoci relacionats amb els aspectes operatius o productius de les empreses beneficiàries.
Import de l'ajuda
Segment III
0 < 3 empleats
Segment II
3 < 9 empleats
Segment I
10 < 50 empleats
2.000€
(1 usuari)
3.000€
(3 usuaris)
6.000€
(10 usuaris)
Funcionalitats i serveis
Facturació
Automatització dels processos de facturació amb la generació de pressupostos, albarans i factures. Software Garant de TicketBAI i Batuz (País Basc).
Projectes
Control de pressupostos, costos, estimacions, optimització dels recursos, etc.
Inventari
Previsió, nivells d'estoc, enviaments, distribucions, devolucions i cancel·lacions, etc.
Compres i pagaments
Gestió de comandes de compra i proveïdors.
Logística
Gestió de rutes.
Integració
Web Services disponible per a utilitats concretes.
Gestió de dades de manera híbrida (local i núvol).
Actualitzable
La solución se actualiza con nuevas versiones.
Escalable
La solució s'adapta als possibles creixements o canvis en l'estructura empresarial de la pime.
Permet teletreballar fàcilment.
Compliment Reglament
La solució compleix el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa d'aplicació. Especialment, els processos de facturació i comptabilitat, inventaris i compres i pagaments garantint la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres d'acord amb la normativa aplicable.
Servei Tècnic
Aquesta solució inclou un nombre d'hores destinades a la parametrització per a la definició de les particularitats dels processos de comercialització, així com per a la càrrega de dades.
Els nostres tècnics acompanyaran al beneficiari en la parametrització de la solució
(segment I=60 hores, segment II=20 hores i segment III=15 hores).
MÉS INFORMACIÓ
DEMANA EL TEU PRESSUPOST ARA
CONTA3 - Programa de Comptabilitat General
Descripció solució
Programa de Comptabilitat General.
Ajuda a registrar la comptabilitat del teu negoci.
Ofereix informació útil per a prendre decisions.
Rang de preu
Alta Programa (360€ - 480€)
Subscripció Anual (144€ - 580€)
Servei Tècnic (60€/hora)
Objectiu
Digitalitzar i/o automatitzar processos de negoci relacionats amb els aspectes operatius o productius de les empreses beneficiàries.
Import de l'ajuda
Segment III
0 < 3 empleats
Segment II
3 < 9 empleats
Segment I
10 < 50 empleats
500€
(1 usuari)
2.000€
(3 usuaris)
6.000€
(10 usuaris)
Funcionalitats i serveis
Comptabilitat/finances
Comptes per cobrar/per pagar, gestió d'actius i generació de tancaments i balanços, etc.
Projectes
Control dels extractes del Major, el Balanç de Sumes i Saldos, el Diari General, els models dels Comptes Anuals (Registre Mercantil) i Batuz (Biscaia).
Integració
Web Services disponible per a utilitats concretes.
Gestió de dades de manera híbrida (local i núvol).
Actualitzable
La solució s'actualitza amb noves versions.
Escalable
La solució s'adapta als possibles creixements o canvis en l'estructura empresarial de la pime.
Permet teletreballar fàcilment.
Compliment Reglament
La solució compleix el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa d'aplicació. Especialment, els processos de facturació i comptabilitat, inventaris i compres i pagaments garantint la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres d'acord amb la normativa aplicable.
Servei Tècnic
Aquesta solució inclou un nombre d'hores destinades a la parametrització per a la definició de les particularitats dels processos de comercialització, així com per a la càrrega de dades.
Els nostres tècnics acompanyaran al beneficiari en la parametrització de la solució
(segment I= 60 hores / segment II i III= 45 hores).
MÉS INFORMACIÓ
DEMANA EL TEU PRESSUPOST ARA
NOMINA3 - Programa de Nòmines i Seguretat Social
Descripció solució
Programa de Nòmines i Seguretat Social.
Facilita la gestió laboral de qualsevol pime.
Permet confeccionar nòmines, contractes i la cotització a la Seguretat Social.
Rang de preu
Alta Programa (480€ - 540€)
Subscripció Anual (99€ - 391€)
Servei Tècnic (60€/hora)
Objectiu
Digitalitzar i/o automatitzar processos de negoci relacionats amb els aspectes operatius o productius de les empreses beneficiàries.
Import de l'ajuda
Segment III
0 < 3 empleats
Segment II
3 < 9 empleats
Segment I
10 < 50 empleats
500€
(1 usuari)
2.000€
(3 usuaris)
6.000€
(10 usuaris)
Funcionalitats i serveis
Recursos humans
Gestió dels recursos humans, nòmines, etc.
Gestió de Treballadors i Contractes.
Càlcul i Emissió de Nòmines.
Revisions Salarials.
Liquidació d'Impostos i Assegurances Socials.
Comunicació Telemàtica amb la Seguretat Social i Servei d'Ocupació.
Contingències INSS.
Comptabilitat
El programa et permet la comptabilització automàtica a CONTA3.
Integració
Web Services disponible per a utilitats concretes.
Gestió de dades de manera híbrida (local i núvol).
Actualitzable
La solució s'actualitza amb noves versions.
Escalable
La solució s'adapta als possibles creixements o canvis en l'estructura empresarial de la pime.
Permetent teletreballar fàcilment.
Compliment Reglament
La solució compleix el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa d'aplicació. Especialment, els processos de facturació i comptabilitat, inventaris i compres i pagaments garantint la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres d'acord amb la normativa aplicable.
Servei Tècnic
Aquesta solució inclou un nombre d'hores destinades a la parametrització per a la definició de les particularitats dels processos de comercialització, així com per a la càrrega de dades.
Els nostres tècnics acompanyaran al beneficiari en la parametrització de la solució
(segment I= 60 hores / segment II i III= 45 hores).
MÉS INFORMACIÓ
DEMANA EL TEU PRESSUPOST ARA
Empreses que confien en nosaltres

Contacta amb nosaltres:
972 600 800
info3@info3.cat
Programes
GESCO3
Gestió General
TERVEN3
Venda de Taulell (TPV)
VENDIR3
Prevenda i Autovenda
CONTA3
Comptabilitat General
NOMINA3
Nòmines i Seguretat Social
FISCAL3
Models d'Hisenda
FINCA3
Administració de Finques
HOTEL3
Gestió d'Hotels
RESTA3
Gestió de Restaurants
Subscripció
Tarifes
Serveis
Empresa
Contacte
Nosaltres
Distribuïdors
Blog
Últimes Notícies
Tendències
Legislació
Àrea Privada
Clients
Distribuïdors
Facturació
Tickets
Cookies
Llicència Ús
Nota Legal
RGPD
Mapa Web