Anar al Principi de la Pàgina
PROGRAMES
SUBSCRIPCIÓ
EMPRESA
BLOG
ÀREA PRIVADA
ESP /
CAT
Codi Ètic
Grupo Primavera està compromès amb el compliment de la legalitat, amb la transparència i amb els seus principis i valors corporatius. Aquest compromís s'estén en totes les relacions amb empleats, clients i resta de col·laboradors. Compta amb un Codi Ètic en què s'estableixen els principis ètics i d'actuació amb què es compromet en el desenvolupament de totes les activitats empresarials i que han de respectar tots els membres que integren el Grup. Per donar resposta a qualsevol risc o incompliment de la legislació, del Codi o de qualsevol altra norma interna, s'ha implantat aquest Canal Ètic com a mitjà de comunicació obert tant per als membres de l'Organització, com per a altres parts interessades.
Es garanteix la confidencialitat i la protecció de la intimitat de totes les persones implicades. Amb l'objectiu de donar més seguretat, també es permet la presentació de denúncies anònimes.
Recorda que aquest Canal s'habilita amb l'únic objectiu de rebre les comunicacions relatives a riscos o incompliments de la legislació, del Codi Ètic, o d'una altra norma interna, per la qual cosa no s'admet cap comunicació o reclamació que no tingui relació, havent-se habilitat altres canals específics.
Per enviar la vostra comunicació si us plau ompliu el següent formulari.